Ford Shelby Cobra'61

Ford Shelby Cobra Convertible 1961FordFord Shelby Cobra Convertible 1961

معلومات عن السيارة والمعرض