Ford Shelby Cobra'61

Ford Shelby Cobra Roadster 1961FordFord Shelby Cobra Roadster 1961

معلومات عن السيارة والمعرض