UAZ Patriot'05

UAZ Patriot SUV 2005UAZUAZ Patriot SUV 2005

CAR Տեղեկատվություն եւ ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ -